Bezpieczeństwo pacjentów

Chirurgia plastyczna

Jak wygląda przebieg znieczulenia do zabiegów chirurgii plastycznej?

 

W naszej Klinice zapewniamy wszystkim Pacjentkom i Pacjentom najwyższy poziom usług. W zakres całej oferty wchodzi również znieczulenie przez wykwalifikowany zespół anestezjologiczny do zabiegów, które nie mogą być wykonane w znieczuleniu miejscowym. Możemy je też zaproponować, jeśli Pacjent wolałby mieć większy komfort i zwyczajnie przespać czas trwania zabiegu. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem anestezjologicznym, dorównującym klinikom w USA czy Europie Zachodniej, zarówno w nawiązaniu do aparatu do znieczulenia, jak i pomp strzykawkowych do ciągłej infuzji leków, zaawansowanego monitorowania parametrów organizmu czy wreszcie samych leków stosowanych do wykonywania znieczuleń. Personel lekarski i pielęgniarski posiada wieloletnie, bogate doświadczenie nie tylko przy wykonywaniu znieczuleń, ale również w zakresie procedur ratujących życie w przypadku jakiegokolwiek zaburzenia homeostazy organizmu naszych Pacjentów.

 

Obecnie do operacji, które oferuje Klinika dr Szychta wykonujemy dwa rodzaje znieczuleń - dopasowane do potrzeb danych procedur. Znieczulamy ogólnie oraz wykonujemy wariant znieczulenia ogólnego do zabiegów krótszych - z maską krtaniową, która czyni znieczulenie jeszcze mniej inwazyjnym i ogranicza do minimum i tak nieliczne negatywne odczucia po wybudzeniu.

 

Co zanim znajdziemy się na sali operacyjnej?

 

Zanim zostanie wykonane znieczulenie, każda osoba zakwalifikowana do zabiegu spotyka się z lekarzem anestezjologiem, który podczas znieczulenia będzie obecny na sali operacyjnej i będzie czuwał nad bezpieczeństwem i dobrostanem operowanej osoby. Jest to moment na wyjaśnienie ostatnich wątpliwości, zadanie pytań czy przede wszystkim rozwianie jakichkolwiek obaw jeśli takie występują. Anestezjolog z podpisaną kartą zgody, wraz z pielęgniarką anestezjologiczną, zabiera pacjenta na salę operacyjną, po wcześniejszym podaniu leku przeciwlękowego, tzw. premedykacji. Ma to na celu wyeliminowanie bądź maksymalne zredukowanie stresu. Zmniejszony stres przedoperacyjny pozwala na lepszy przebieg operacji, szybszą rekonwalescencję i mniejsze dolegliwości bólowe pozabiegowo, a co za tym idzie mniejsze dawki leków stosowanych ogólnie. Na sali zaczynamy od pełnego monitorowania i dopiero wtedy rozpoczynamy wprowadzenie do znieczulenia:

 

Znieczulenie ogólne złożone („narkoza”)

 

Znieczulenie ogólne złożone jest popularnie nazywane przez wiele osób „narkozą”. Jest to stan głębokiego snu, podczas którego pacjent ma zniesione czucie bólu i świadomość, ale jednocześnie funkcjonowanie całego organizmu nie jest zaburzone (tutaj potrzebne są parametry z urządzeń monitorujących). Podczas tego znieczulenia pacjenci są intubowani (wprowadzenie do dróg oddechowych pod kontrolą wzroku rurki intubacyjnej celem zabezpieczenia ich drożności i uniknięcia zakrztuszenia czy zachłyśnięcia śliną etc.) i podłączani do aparatu do znieczulenia, który zastępuje oddech własny operowanej osoby na czas trwania zabiegu. Po zakończeniu zabiegu od razu rozpoczyna się wybudzanie. Jednocześnie podajemy leki przeciwbólowe, które mają za zadanie wyeliminować ból pooperacyjny na sali pozabiegowej lub chociaż znacząco go zmniejszyć (zależy to od indywidualnej wrażliwości na ból). Wybudzanie następuje dopiero po założeniu ostatnich opatrunków, nigdy wcześniej. Następnie odpoczywają Państwo na sali, wygodnie ułożeni na łóżku. Na tym etapie jeśli odczuwalny jest jakikolwiek ból, pomimo podaży leków na sali operacyjnej, podajemy kolejne leki analgetyczne, aż do momentu uzyskania komfortu.

Po znieczuleniu ogólnym mogą się pojawić następujące nieprzyjemne doznania: chrypka, ból gardła, nudności i wymioty, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, duszność, reakcja alergiczna. Najczęściej pojawia się ból gardła, chrypka i nudności, pozostałe sporadycznie. Niemniej jednak Klinika jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i leki, żeby w każdej sytuacji odpowiednio zareagować na każde niepożądane zdarzenie.

Znieczulenie ogólne LMA

 

Znieczulenie ogólne LMA jest wersją znieczulenia ogólnego złożonego. Różnicą jest delikatniejsze zabezpieczenie dróg oddechowych w czasie zabiegu, przy pomocy maski krtaniowej zamiast rurki intubacyjnej. Po zabiegu pacjenci praktycznie nie skarżą się na chrypkę czy ból gardła. Pozostałe negatywne odczucia dla pacjenta, które mogą wystąpić są podobne jak przy pełnym ogólnym złożonym. Znieczulenie to ma jednak swoje ograniczenia - możemy je wykorzystać do zabiegów trwających „krócej” teoretycznie przynajmniej i tych gdzie obszar operowany znajduje się poza okolicą twarzy. W przypadku twarzy stosujemy znieczulenie z intubacją, gdyż pole operacyjne znajduje się w pobliżu rurki, a anestezjolog nie ma po intubacji dostępu do rurki, która jest schowana pod jałowymi obłożeniami. Kwestia czasu jest dość względna, natomiast każdorazowo rodzaj znieczulenia jest ustalany wspólnie z lekarzem operującym, anestezjologiem i pacjentem przed operacją.

Co dalej po zabiegu?

 

Po każdym zabiegu i znieczuleniu nasi Pacjenci pozostają pod ścisłą obserwacją personelu kliniki przez minimum 24 h. W bardzo wyjątkowych przypadkach, jeżeli zabieg pozwala na wcześniejszy wypis kliniki, Pacjenci mogą zostać wypisani do domu po około 3-4 h obserwacji. W pierwszych godzinach pozabiegowych monitorujemy funkcje życiowe metodami ciągłymi. Wtedy też ustalamy potrzebne dawki leków przeciwbólowych, podajemy płyny dożylnie, gdyż pacjent jest po zabiegu na czczo od kilku godzin przynajmniej, podajemy leki wspomagające przebieg pooperacyjny (jeśli są wskazania). Po zakończeniu dnia zabiegowego, pacjenci zostają na noc, na dyżurze pozostaje z nimi wykwalifikowany personel pielęgniarski (zwykle pielęgniarki anestezjologiczne) z dużym doświadczeniem oraz lekarz anestezjolog, który znieczulał w danym dniu. Dzięki temu gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo i możliwość zapewnienia komfortu bólowego, co zwłaszcza w pierwszej dobie pozabiegowej jest niesamowicie istotne dla każdego operowanego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz anestezjolog może natychmiastowo podejść do pacjenta i zweryfikować, czy dzieje się coś niepokojącego czy nie. Jesteśmy renomowaną kliniką chirurgii plastycznej w Trójmieście, zapewniającą pełny pakiet usług dla pacjenta, łącznie z całodobową opieką pooperacyjną z nadzorem lekarskim, co jest kluczową kwestią w opiece pooperacyjnej w warunkach szpitalnych. Stawia nas to na podium w kategorii bezpieczeństwa Pacjenta.

Autor:  Dr Magdalena Galant - Kowalska - Anestezjolog