szychta

Umów się na konsultację

Poznaj Naszego Eksperta

Chirurg plastyczny
Dr hab. n. med. Paweł Szychta

szychta

Umów się na konsultację

Od wielu lat wykonuję pracę, z którą od kiedy pamiętam wiązałem swoją wymarzoną drogę życiową. Zawód, który jest moją pasją, stanowi jednocześnie ogromne i nieustające wyzwanie. Pamiętam, że od lat wczesnoszkolnych interesowały mnie dziedziny, dzięki którym rozwijałem umiejętności stosowane dziś dla moich Pacjentów. Interesowałem się informatyką stanowiącą swoiste, intensywne ćwiczenie inteligencji i logicznego myślenia poprzez tworzenie własnych algorytmów i programów komputerowych. Zainteresowanie grafiką trójwymiarową i rzeźbieniem form przestrzennych statycznych oraz dynamicznych w wirtualnym świecie komputera przerodziło się w rzeźbienie ludzkiego ciała w świecie rzeczywistym. Jestem chirurgiem plastycznym, pasjonatem i wieloletnim praktykiem.

Każdy z etapów mojej edukacji lekarskiej okazywał się początkiem dalszego rozwoju moich umiejętności, rozbudował wyobraźnię i wrażliwość niezbędną w pracy chirurga plastycznego. W roku 2008 ukończyłem z wyróżnieniem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od trzeciego roku studiów zdobywałem wiedzę korzystając z indywidualnego toku nauki, początkowo przy Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), a następnie przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szeroki zakres kompetencji w chirurgii plastycznej uzyskałem wpierw dzięki 4 długotrwałym, stacjonarnym pobytom w Wielkiej Brytanii, skupiając się na pozyskiwaniu doświadczenia klinicznego i naukowego podczas stypendium międzynarodowego i późniejszej pełnoprofilowej pracy w referencyjnej Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu w Edynburgu. Uczelnia w tamtym okresie była ujęta na 2. miejscu w Europie i 17. na świecie w międzynarodowym rankingu jednostek akademickich. Moje zaangażowanie i pasję rozwijałem także podczas krajowego szkolenia specjalizacyjnego w renomowanych placówkach w kraju, międzynarodowych staży z chirurgii plastycznej w USA (stypendium PSF Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej w Dallas, Los Angeles i Miami) i w Belgii (staż z chirurgii plastycznej piersi) oraz podczas kilkuletniej pracy z zakresu chirurgii onkologicznej i plastycznej piersi w Klinice Chirurgii Onkologicznej Piersi ICZMP w Łodzi. Z racji na uzyskaną wiedzę praktyczną, na bazie nowoczesnych technik operacyjnych, niezwykle cenię sobie doświadczenie zdobyte podczas pełnoetatowej pracy w szpitalach zagranicznych, w ramach której mogłem sprawować bezpośrednią opiekę nad Pacjentem jako członek zespołów lekarskich, a nie  tylko jako zwyczajowy obserwator tamtejszych praktyk lekarskich. Obecnie również nieustannie się uczę, uczestnicząc w licznych kursach i projektach międzynarodowych.

W pracy klinicznej pasjonuję się leczeniem niedoskonałości estetycznych i zniekształceń powłok powstałych jako wynik wad wrodzonych i nabytych defektów poprzez uraz lub chorobę. Zakres moich kompetencji klinicznych obejmuje pełną gamę umiejętności z obszaru nowoczesnej chirurgii plastycznej i estetycznej całego ciała. W szczególności specjalizuję się w operacjach w obrębie głowy i szyi, piersi i klatki piersiowej, brzucha i okolicy bioder oraz kończyn dolnych i górnych. Wdrażam również innowacyjne techniki operacyjne do codziennej praktyki lekarskiej, m.in. określiłem własną technikę podniesienia z powiększeniem piersi bez użycia implantu, wykonałem także pierwszą w Polsce operację dzielenia piersi. Każdy problem estetyczny u Pacjentki (-ta) wymaga ode mnie zarówno zastosowania dostosowanej indywidualnie wiedzy lekarskiej, lecz jest również wspólną, osobistą drogą z Człowiekiem, który potrzebuje pomocy.

Jednocześnie prowadzę innowacyjne badania naukowe oraz uczestniczę w popularyzacji wiedzy medycznej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Przeprowadziłem szereg badań naukowych dotyczących zagadnień z obszaru chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i onkologicznej piersi, a także chirurgii plastycznej nosa, uszu, nowotworów skóry i wad wrodzonych powłok. Moja rozprawa doktorska pt. „Analiza użyteczności skanera 3D w doborze protez piersi u pacjentek po mastektomii” powstała na podstawie badań dwuośrodkowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i w Uniwersytecie w Edynburgu i została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stopień doktora habilitowanego został mi nadany przez Radę Naukową Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na podstawie cyklu publikacji pt. „Opracowanie schematów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych deformacjach części ciała istotnych z punktu widzenia estetyki”. Wyniki badań prezentowałem na 37 wystąpieniach podczas konferencji, głównie międzynarodowych. Jestem współautorem 48 publikacji, z czego niektóre zostały ujęte w najbardziej prestiżowych czasopismach na świecie, takich jak: Plastic and Reconstructive Surgery, Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, The Breast, Annals of Plastic Surgery, European Journal of Plastic Surgery Lasers in Medical Science czy International Journal of Dermatology. Poszerzają one wiedzę kliniczną o nowoczesne algorytmy postępowania diagnostycznego i chirurgicznego w obszarze deformacji wybranych części ciała istotnych z punktu widzenia estetyki.

Ponadto jestem aktywnie zaangażowany w działalność w przestrzeni publicznej poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniach czy w zespołach eksperckich. Uczestniczyłem w organizacji 6 konferencji krajowych i międzynarodowych. Jestem członkiem w Zespole Redakcyjnym 4 czasopism naukowych. Jestem członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw medycznych, takich jak: Polskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych, General Medical Council w Wielkiej Brytanii, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych czy Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS). Towarzystwa są dla mnie niezbędną platformą wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i nowinek ze świata medycznego.

Za swoją pracę kliniczną i naukową otrzymałem łącznie 22 nagrody akademickie i stypendia międzynarodowe i w kraju, w tym: 3 stypendia Uniwersytetu w Edynburgu, 2 stypendia Ministra Zdrowia, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Student Roku 2008” UM w Łodzi w konkursie „Primus Inter Pares”, 3. Miejsce w konkursie „Supertalenty w medycynie 2015”, Finalista konkursu „Złoty Skalpel 2016”, 1. Nagroda na Konferencji Królewskiego Towarzystwa Medycyny w Londynie, 1. Nagroda na Konferencji Królewskiego Towarzystwa Medycyny w Edynburgu, 1. Nagroda na 2. Kongresie Rady Naukowej Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych w Turcji, Nagroda Plastic and Reconstructive Surgery Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych czy Stypendium Południowo-Wschodniego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych.

Każdy dzień mojej pracy jest inny, tak jak różne są moje Pacjentki i Pacjenci, ich problemy oraz oczekiwania. W moim zawodzie ważne jest nie tylko doświadczenie, ale właściwe zrozumienie potrzeb osób, które dzielą się ze mną swoimi troskami, kompleksami i sekretami. Wrażliwości i empatii uczyłem się od Mamy, Babci, a teraz od Żony. To między innymi one pokazały mi na czym polega troska, zrozumienie drugiej osoby i to, że płeć piękna jest delikatna i wrażliwa, a zarazem zna swoje potrzeby i jest otwarta na nowe doświadczenia.

Kobiety w moim życiu odgrywały i odgrywają dużą rolę. Dziś to one stanowią zdecydowaną większość moich Pacjentów. Każda z nich jest dla mnie wyzwaniem, oddzielną historią, której słucham i którą analizuję. To właśnie rozmowa z Pacjentem jest dla mnie kluczowym elementem procesu leczenia, który tworzymy wspólnie po przedstawieniu i przeanalizowaniu wszystkich możliwości terapeutycznych. Cieszy mnie, że zwraca się do mnie coraz więcej mężczyzn, którzy także pragną, aby w ich ciele uwypuklona została naturalna estetyka.

W zrozumieniu piękna zarówno kobiecego, jak i męskiego, pomaga mi także sztuka. I choć przyznam się, że najbardziej lubię podziwiać malarstwo impresjonistów, które w dużej mierze skupia się na pejzażu, to w innych kierunkach sztuki chętnie odnajduję obrazy, rzeźby przedstawiające człowieka, ciało, jego piękno – jakże różnie rozumiane na przestrzeni wieków. Antyczna Wenus z Milo jako bogini miłości i piękna, wysoka, postawna z małymi piersiami, była ówcześnie uznawana za niezwykle atrakcyjną, delikatną i proporcjonalną. Barokowe obrazy przedstawienia kobiet uzmysławiają mi natomiast, że to nie szczupła sylwetka, a okrąglejsze kształty stanowiły o pięknie, a ich właścicielki traktowane były jako zdrowe i silnie. Sztuka współczesna przekonuje mnie natomiast, że nie ma jednego wzorca piękna, tak jak różnorodna jest współczesność.

Oprócz chirurgii plastycznej moją pasję do życia wzmaga taniec latynoamerykański, windsurfing oraz pływanie. Wolny czas staram się spędzać z rodziną. Lubię także książki reporterskie, naukowe z zakresu techniki i podróżnicze.

Chętnie słucham, ale i dzielę się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz obserwuję innych. Wszystko to pomaga mi w pracy. Mam nadzieję na niezliczone dalsze możliwości zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów. Chcę poznawać zmieniający się świat, zgłębiać i rozwijać pasje. Chcę być także coraz lepszym mężem i ojcem.

Nieustannie rozwijam się zawodowo. Pracuję nad tworzeniem i udoskonalaniem programów komputerowych służących chirurgii plastycznej. Lubię dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym: publikuję materiały na temat opracowanych przeze mnie innowacyjnych technik operacyjnych, jestem aktywnym uczestnikiem tematycznych, międzynarodowych konferencji medycznych. Wykonuję także operacje na żywo (live surgery), podczas których bezpośrednio dzielę się swoim doświadczeniem z innymi specjalistami i osobami uczącymi się zawodu. Chciałbym motywować innych i być dla nich autorytetem, tak jak dla mnie z zakresu chirurgii piersi jest nim prof. Moustapha Hamdi, wirtuoz, innowator, chirurg plastyczny cieszący się uznaniem na świecie nie tylko za swoje osiągnięcia w obszarze zabiegów estetycznych i rekonstrukcyjnych piersi. Miałem zaszczyt poznawać poszczególne główne nurty mojej codziennej pracy zawodowej od światowych sław w swoich dziedzinach, m.in. chirurgii plastycznej nosa u dr. Roda Rohricha z USA oraz plastyki powiek u dr. Marka Codnera z USA. Podobnie jak oni, chciałbym doskonalić możliwości chirurgii plastycznej w swoim kraju. Pragnę, aby w Polsce ta dziedzina nieustannie się rozwijała, była na coraz wyższym poziomie, a jej osiągnięcia stawiane były na równi z tymi zagranicznymi.

Jestem otwarty na nowe rozwiązania i ciekawe pomysły. Ale najważniejsze każdego dnia jest dla mnie dobro każdej Pacjentki i Pacjenta, mając na uwadze własne ograniczenia i podkreślając ograniczenia z zakresu indywidualnej anatomii. Oczekiwania Pacjentów zawsze muszą uwzględniać również skomplikowaną naturę ludzkiej biologii, gojenia i możliwe ryzyko związane z każdą operacją, dla świadomej decyzji o podjęciu się procesu przemiany u Was. To Wy jesteście dla mnie inspiracją, wyzwaniem i jednocześnie radością i to właśnie w Wasze ręce oddaję do dyspozycji swoje kwalifikacje i kompetencje.

Paweł Szychta

Pasjonat

Wasz chirurg plastyczny

 

Informacje

Dowiedz się więcej
o naszych metodach

Sprawdź