Poznaj Naszego Eksperta

Chirurg plastyczny
Dr hab. n. med. Paweł Szychta

Publikacje - Publikacje

Brak dokumentów

Publikacje - Książki

image

Szychta P, Stewart K, Rykala J. Preoperative assessment. W: Rhinoplasty, Red.: Brenner M. Intech, 2011 ISBN 978-953-307-849-6. (praca w odpowiedzi na zaproszenie Redakcji)

image

Szychta P, Stewart K, Rykala J. Ethnic and Individual Aspects of Preoperative Planning for Rhinoplasty. W: Rhinoplasty, Red.: Brenner M. Intech, 2011 ISBN 978-953-307-849-6. (praca w odpowiedzi na zaproszenie Redakcji)

image

Szychta P, Stewart K, Zadrozny M, Butterworth M, Raine C. Autologous breast reconstruction with the denervated, extended latissimus dorsi musculocutaneous flap. W: Breast Reconstruction: Art, Science, and New Clinical Techniques, Red.: Shiffman MA. Spring

Publikacje - Wnioski patentowe

image

Antoszewski B, Szychta P. Wniosek patentowy nr P-386 599 na wynalazek pt. „Układ do komputerowego badania powierzchni ciała człowieka i sposób komputerowego badania powierzchni ciała człowieka”. Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2010

image

Szychta P, Rykała J. Wniosek patentowy nr P-391 743 na wynalazek pt. „Układ do komputerowego obliczania objętości gruczołu piersiowego i sposób komputerowego obliczania objętości gruczołu piersiowego”. Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Publikacje - Artykuły

image

Antoszewski B, Szychta P, Fijałkowska M. Are we aware of all complications following body piercing procedures? International Journal of Dermatology. 2009;48:422-5.

image

Antoszewski B, Szychta P, Kruk-Jeromin J. Preliminary analysis of the outcomes after septorhinoplasty with 3D scanner. Leczenie Ran. 2009;6:48.

image

Rykała J, Szychta P, Kruk-Jeromin J, Zielinski T. Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii. Leczenie Ran. 2010;3-4:47-54.

image

Rykała J, Zieliński T, Szychta P. Onkologiczny aspekt odroczonej rekonstrukcji piersi. Leczenie Ran. 2010;1-2:1-4.

image

Szychta P, Antoszewski B. Assessment of early post-operative pain following septorhinoplasty. Journal of Laryngology and Otology. 2010;124:1194-9.

image

Szychta P, Al-Nakib K, Anderson W, Stewart K, Quaba A. Quantitative method for evaluation of aesthetic results after laser treatment for birthmarks on face and neck. Lasers in Medical Science. 2011;26:731.

image

Szychta P, Anderson W. Islanded pedicled superior epigastric artery perforator flaps for bilateral breast augmentation with mastopexy after massive weight loss. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2011;64:1677-1681.

image

Rykała J, Szychta P, Kruk-Jeromin J. Delayed two-stage breast reconstruction with implants: The authors’ recent experience. Canadian Journal of Plastic Surgery. 2011;19(3):88-92.

image

Szychta P, Zieliński T, Rykała J, Kruk-Jeromin J. The Internet as a source of information for patients prior to rhinoplasty. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology. 2011;4:131-136.

image

Szychta P, Rykała J, Kruk-Jeromin J. Individual and ethnic aspects of preoperative planning for posttraumatic rhinoplasty. European Journal of Plastic Surgery. 2011;34(4):245-249.

image

Szychta P, Rykała J, Antoszewski B. Chirurgia powłok ciała u chorych po operacjach bariatrycznych. Medycyna Praktyczna – Chirurgia. 2012;104:56-59. Publikacja w odpowiedzi na pisemne zaproszenie.

image

Szychta P, Zieliński T, Rykała J, Kruk-Jeromin J. Role of Internet in communication between patient and surgeon prior to rhinoplasty. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. 2012;46:248-251.

image

Szychta P, Orfaniotis G, Stewart K. Revision otoplasty – an algorithm. Plastic and Reconstructive Surgery. 2012;130:907-916.

image

Szychta P, Dixon M, Raine C. Congenital smooth muscle hamartoma of the nipple: a case report. Analytical and Quantitative Cytology and Histology. 2012;34:285-288.

image

Rykała J, Szychta P, Witmanowski H. Physical and biological bases of laser phototherapy. Postępy Dermatologii i Alergologii. 2012;29:378-383.

image

Szychta P, Butterworth M, Dixon M, Kulkarni D, Stewart K, Raine C. Breast reconstruction with the denervated latissimus dorsi musculocutaneous flap. The Breast. 2013;22:667-672.

image

Szychta P, Witmanowski H, Rykała J. Assessment of 3D scanner usefulness in aesthetic evaluation of posttraumatic rhinoplasty. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. 2013;47:106-112.

image

Szychta P, Stewart K. Comparison of Cartilage Scoring and Cartilage Sparing Techniques in Unilateral Otoplasty – a Ten Year Experience. Annals of Plastic Surgery. 2013;71:522-527.

image

Szychta P, Al-Nakib K, Anderson W, Stewart K, Quaba A. Quantitative method for evaluation of aesthetic results after laser treatment for birthmarks on face and neck. Lasers in Medical Science. 2013;28:1567-1572.

image

Witmanowski H, Lewandowska M, Szychta P, Sporny S, Rykała J. The development of squamous cell carcinoma in a patient after kidney transplantation: a case report. Postępy w Dermatologii i Alergologii. 2013;30,1:65-71.

image

Stewart K, Szychta P. Reply: revision otoplasty: an algorithm. Plastic and Reconstructive Surgery. 2013;131:640e-641e.

image

Szychta P, Szychta W, Gesing A, Lewinski A, Karbownik-Lewinska M. TSH receptor antibodies have predictive value for breast cancer – retrospective analysis. Thyroid Research. 2013 May 16;6(1):8.

image

Witmanowski H, Szychta P, Stępniewski S, Mackiewicz-Wysocka M, Czyżewska-Majchrzak Ł, Wasilewska A. Acne inversa goes an extra mile than hidradenitis suppurativa. Postępy w Dermatologii i Alergologii. 2013;30,4:255-260.

image

Kierzynka G, Stępniewski S, Szychta P, Kolasiński J, Witmanowski H. Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2013;1:31.

image

Szychta P, Stewart K, Anderson W. Oral low-dose propranol for infantile haemangioma. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2014;67:1464–1465.

image

Szychta P, Raine C, Butterworth M, Witmanowski H, Zadrozny M, Rykala J. Preoperative implant selection for two stage breast reconstruction with 3D imaging. Computers in Biology and Medicine. 2014;44:136–143.

image

Szychta P, Stewart K, Anderson W. Treatment of infantile haemangiomas with propranolol – clinical guidelines. Plastic and Reconstructive Surgery. 2014;133:852-862.

image

Szychta P, Rykała J, Zadrożny M. Metody chirurgicznej korekcji fałdu podpiersiowego w rekonstrukcji piersi. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2014;2(3):129-133.

image

Szychta P, Rykała J, Zadrożny M. Chirurgiczna korekcja fałdu podpiersiowego z powodu asymetrii obustronnie odtworzonych piersi. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2014;2(3):141-144.

image

Szychta P, Dzieniecka M, Rykała J, Zadrożny M. Onkologiczny aspekt postępowania z fałdem podpiersiowym podczas mastektomii w odniesieniu do rekonstrukcji piersi – opis przypadku. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2014;2(4):171-174.

image

Szychta P, Dzieniecka M, Rykała J, Kądzioła K, Komorowski P, Zadrożny M. Zastosowanie torebki włóknistej otaczającej wszczep silikonowy piersi jako płata torebkowego. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2014;2(4):153-157.

image

Szychta P, Zadrozny M, Lewinski A, Karbownik-Lewinska M. Increased oxidative damage to membrane lipids following surgery for breast cancer. Neuroendocrinology Letters. 2014;35:101-106.

image

Szychta P, Szychta W, Lewiński A, Karbownik-Lewińska M. Co-existence of chronic non-communicable diseases and common neoplasms among 2,462 endocrine adult inpatients – a retrospective analysis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2015;22:70

image

Majdak-Paredes E, Schaverien M, Szychta P, Raine C, Dixon M. Intra-operative digital specimen radiology reduces re-operation rates in therapeutic ammoplasty for breast cancer. The Breast. 2015;24(5):556-559.

image

Pisera P, Szychta P, Fijałkowska M, Antoszewski B. Total upper and lower eyelid reconstruction using an expanded forehead flap supplied by the frontal branch of superficial temporal artery. Klinika Oczna. 2015;117(2):104-107.

image

Szychta P, Westfal B, Maciejczyk R, Smolarz B, Romanowicz H, Krawczyk T, Zadrożny M. Intraoperative diagnosis of sentinel lymph node metastases in breast cancer treatment with one-step nucleic acid amplification assay (OSNA). Archives of Medical Science.

image

Szychta P, Zadrozny M, Rykala J, Banasiak L, Witmanowski H. Autologous fat transfer to the subcutaneous tissue in context of breast reconstructive procedures. Postępy w Dermatologii i Alergologii. 2016;33(5):323-328.

image

Szychta P, Butterworth M, Dixon M, Kulkarni D, Stewart K, Raine C. Re: Re: Breast reconstruction with the denervated latissimus dorsi musculocutaneous flap. The Breast. 2016;30:214.

image

Witmanowski H, Szychta P, Blochowiak K, Jundziłł A, Czajkowski R. Basal cell nevus syndrome (Gorlin-Goltz syndrome) - genetic predisposition, clinical picture and treatment. Adv Dermatol Allergol 2017;34:381-387.

image

Witmanowski H, Banasiak L, Kierzynka G, Markowicz J, Kolasinski J, Blochowiak K, Szychta P. The use of high tumescent power assisted liposuction (PAL) in the treatment of Madelung’s collar. Adv Dermatol Allergol 2017;34:366-371.

image

Nowikiewicz T, Zegarski W, Szychta P. Analysis of risk factors for non-radical excision in patients with primary breast cancer undergoing breast conserving therapy: a single-center study. Postępy Hig. Med. Dośw. 2018;72:997-1003.

image

Wicinski M, Adamkiewicz D, Adamkiewicz M, Sniegocki M, Marta Podhorecka, Szychta P, Malinowski B. Impact of Vitamin D on Physical Efficiency and Exercise Performance—A Review. Nutrients. 2019 Nov 19;11(11):2826. doi: 10.3390/nu11112826.2

image

Wiciński M, Malinowski B, Rajewski P, Szychta P, Wódkiewicz E, Walczak M, Górski K, Pawlak-Osińska K, Słupski M. Resveratrol’s impact on vascular smooth muscles cells hyporeactivity. The role of Rho-kinase inhibition. BioMed Research International. Biomed

image

Wiciński M, Gębalski J, Mazurek E, Podhorecka M, Śniegocki M, Szychta P, Sawicka E, Malinowski B. The Influence of Polyphenol Compounds on Human Gastrointestinal Tract Microbiota. Nutrients. 2020 Jan 29;12(2):350. doi: 10.3390/nu12020350.