Poznaj Naszego Eksperta

Chirurg plastyczny
Dr hab. n. med. Paweł Szychta

Kwalifikacje - Kwalifikacje

image

Tytuł zawodowy: „Lekarz”

image

Tytyuł zawodowy: "Specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej"

image

Rozprawa doktorska: „Analiza użyteczności skanera 3D w doborze protez piersi u pacjentek po mastektomii” - z wyróżnieniem

image

Osiągnięcie habilitacyjne: „Opracowanie schematów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych deformacjach części ciała istotnych z punktu widzenia estetyki”